Üçkuyu Mahallesi Bekilli Denizli ▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli - Gocaman Ayşe
1
SLAYT HABER BAŞLIKLARI
33333333333333

4444444444444444444

▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli

Gocaman Ayşe


Köyümüzde söylenen maniler 

Köyümüzde ermiş kişi olarak bilinen Gocaman Ayşe

KUTSAL KİŞİ VE YERLER
  KÖYDE ERMİŞ  OLARAK ADLANDIRILAN
         KUTSAL YERLER VE YATIRLARGOCAMAN AYŞE :

      Küçük yaşta annesini kaybeden bu  kadın tüm yaşamı boyunca yalnız yaşamıştır. Bir kere dünya evine girmiş, bu evlilik iyi  gitmemiş, eşi olan Yunus oğlu adlı kişiden  ayrılmıştır. Bu donemden sonra  esrarengiz bir yaşam sürdürmeye başlamıştır. Bu  yaşam köylülerin dikkatini çekmiştir. Köy halkı kendisinin deli olduğuna inanmış.  Bu kadının iki keçisi varmış, bu keçiler  her yıl ikişer tane olmak üzere iki keçi  dört yavru dünyaya getirirmiş. Bu oğlakları  yatırlarının yeri olan telli  alanı, çeşme alanı, küçük erenler ve büyük erenlerde keser, kurban eder,  etini de halka yedirirmiş. Bu kadın  bazı olayları  önceden kahin gibi gizli güçleri ile sezer ve halka haber verirmiş.
    Okur yazarlığı da olmayan bu kadının bu şekilde tahminlerde bulunup halka haber verdiği olaylar sonradan bir bir  
 gerçekleşmiş. Doğru söylediği    böylece anlaşılmış. Bu kadının çoluğu  çocuğu olmadığı için şimdi köyde hiçbir   akrabası ve yakını yoktur. Bunun kehanetlerinden  bazı örnekler vermek gerekirse, §unlardır; Yunan  işgalini, işgalden çok önce haber vermiş, işgal sırasında Yunan güçlerinin yerleşecekleri yerleri, nerelere istihkam kazacaklarını, nerelere istihkam yerine taş duvar yapacaklarını , köyde hangi evi  karargah olarak kullanacaklarını  ve hangi evleri  mutfak olarak kullanacaklarını  bu kadın tarafından söylenmiştir.   Yunan işgal ettiği zaman ayni o kadının dediği yerleri kullanmış, söyledikleri aynen çıkmıştır.Koyun ihtiyarlan  bunu söylemektedir. Gocaman Ayşe ,Derviş Ömer’in babası  Telli alanında karşılaşmış ve    Recebe şöyle    söylemiştir.

         Telli alanı tellidir,
         Buraya yatan bellidir
         Şam’ın yolu ıraktır
Burayı çiğneyen bir buruşaktır
         Şam’da öldü buruşak
 

            Daha sonra Derviş Recep Şam’a gönderilmiş, orada  açlığından  ölmüştür.Yine Kocaman Ayşe ‘’dağ taş bağ olacak, tatalı kıt olacak’’ demiştir. Gocaman Ayşe dedikleri kadın olayların olacağını   önceden görürmüş ve bunu bir türkü şeklinde halka söylermiş.Yukarda da Derviş Recebin nereye gideceğini ve ne olacağını bir  türkü ile anlatmıştır.


         GOCAMAN AYŞE BİR TÜRKÜ SÖYLER
 
Sen çekirge ben pambıl
Yiyelim hambıl hambıl
Sahibi ağlasın hüngür hüngür
Çekirgenin dumanı
Şimdi bunun zamanı
Oğlanları yarsız koyan
Gelinleri donsuz koyan
Sivri başlı çekirge
 

Gocaman Ayşe, ‘çekirge kovmaya’ diye söylenmeye başlamış ve çekirge kovma diye bir de türkü  söylemiştir. Köylü buna bir anlam verememiş, fakat biraz zaman geçtik ten  sonra, köyünü çekirgeler istila etmiş (çöl çekirgesi),  bütün köylü mecburi olarak  çekirge kovalamaya çıkmıştır. Bu kovalamaca günlerce sürmüştür. O zaman Gocaman Ayşe'nin ne demek istediği  anlaşılmıştır. Çöl çekirgesi sürüler halinde gelmiş tarla ,bağ,bahçe ,yeşil olarak ne gördü ise hepsini bitirmiş. Köylüler çekirgeleri kovalayıp bir yerde  toplar ,orada yakarlarmış,çekirgenin yakarken  dumanı çok pis koktuğundan yakma işini burnu duymayanlar yaparmış. Çekirgeler her şeyi yiyip bitirdiği için halk fakir  düşmüş , düğünler için yeni elbise alamamışlar, yiyecek bulamamışlar, düğünler yapılamamış ,

            
YATIR OLAN YERLER
Aslankara’nın olduğu Büyük Erenler, Küçük Erenler,
Telli alanı  Çeşme alanı gibi yerlerde yatır olduğuna inanılır. Bu yerlere   
yağmur duası için gidilir ve yağmur duası yapılır.
 
 
 
KÖYÜMÜZLE İLGİLİ BAZI EFSANELER
Bekilli’den, Üçkuyu’ya bir kişi kız
kaçırıyormuş oğlan ile kız Büyük Erenlerdeki
dedenin mezarı başına gitmişler orada yatmışlar
dedede sizin burada ne işiniz var diyerek bunları
 aşağıya atmış, dereye atılan kız yedi sene
hasta yatmış ve sonra hayatını kaybetmiştir.
Bir gün bir köylüde yine yine Büyük
erenlerdeki tarlasına susam ekiyormuş
ekerken bunun yanına bir dede gelerek
köylüyü ve köylünün öküzlerini dereden
aşağı atmı.ş Bu olaylardan sonra burada

KUTSAL KİŞİ VE YERLER  
  KÖYDE ERMİŞ  OLARAK ADLANDIRILAN
         KUTSAL YERLER VE YATIRLAR


GOCAMAN AYŞE :

Küçük yaşta annesini kaybeden bu  kadın tüm yaşamı boyunca yalnız yaşamıştır. Bir kere dünya evine girmiş, bu evlilik iyi  gitmemiş, eşi olan Yunus oğlu adlı kişiden  ayrılmıştır. Bu donemden sonra  esrarengiz bir yaşam sürdürmeye başlamıştır. Bu  yaşam köylülerin dikkatini çekmiştir. Köy halkı kendisinin deli olduğuna inanmış. Bu kadının iki keçisi varmış, bu keçiler  her yıl ikişer tane olmak üzere iki keçi  dört yavru dünyaya getirirmiş. Bu oğlakları  yatırlarının yeri olan telli  alanı, çeşme alanı, küçük erenler ve büyük erenlerde keser, kurban eder, etini de halka yedirirmiş. Bu kadın  bazı olayları  önceden kahin gibi gizli güçleri ile sezer ve halka haber verirmiş.     Okur yazarlığı da olmayan bu kadının bu şekilde tahminlerde bulunup halka haber verdiği olaylar sonradan bir bir gerçekleşmiş. Doğru söylediği    böylece anlaşılmış. Bu kadının çoluğu  çocuğu olmadığı için şimdi köyde hiçbir    akrabası ve yakını yoktur. Bunun kehanetlerinden  bazı örnekler vermek gerekirse, §unlardır; Yunan  işgalini, işgalden çok önce haber vermiş, işgal sırasında Yunan güçlerinin yerleşecekleri yerleri, nerelere istihkam kazacaklarını, nerelere istihkam yerine taş duvar yapacaklarını , köyde hangi evi  karargah olarak kullanacaklarını  ve hangi evleri  mutfak olarak kullanacaklarını  bu kadın tarafından söylenmiştir.   Yunan işgal ettiği zaman ayni o kadının dediği yerleri kullanmış, söyledikleri aynen çıkmıştır.Koyun ihtiyarlan  bunu söylemektedir.
Gocaman Ayşe ,Derviş Ömer’in babası  Telli alanında karşılaşmış ve Recebe şöyle 

  söylemiştir.

         Telli alanı tellidir,
         Buraya yatan bellidir
         Şam’ın yolu ıraktır
Burayı çiğneyen bir buruşaktır
         Şam’da öldü buruşak
 

            Daha sonra Derviş Recep Şam’a gönderilmiş, orada  açlığından  ölmüştür.Yine Kocaman Ayşe ‘’dağ taş bağ olacak, tatalı kıt olacak’’ demiştir. Gocaman Ayşe dedikleri kadın olayların olacağını   önceden görürmüş ve bunu bir türkü şeklinde halka söylermiş.Yukarda da Derviş Recebin nereye gideceğini ve ne olacağını bir  türkü ile anlatmıştır.


         GOCAMAN AYŞE BİR TÜRKÜ SÖYLER
 
Sen çekirge ben pambıl
Yiyelim hambıl hambıl
Sahibi ağlasın hüngür hüngür
Çekirgenin dumanı
Şimdi bunun zamanı
Oğlanları yarsız koyan
Gelinleri donsuz koyan
Sivri başlı çekirge
 

Gocaman Ayşe, ‘çekirge kovmaya’ diye söylenmeye başlamış ve çekirge kovma diye bir de türkü  söylemiştir. Köylü buna bir anlam verememiş, fakat biraz zaman geçtik ten  sonra, köyünü çekirgeler istila etmiş (çöl çekirgesi), bütün köylü mecburi olarak  çekirge kovalamaya çıkmıştır. Bu kovalamaca günlerce sürmüştür. O zaman Gocaman Ayşe'nin ne demek istediği  anlaşılmıştır. Çöl çekirgesi sürüler halinde gelmiş tarla ,bağ,bahçe ,yeşil olarak ne gördü ise hepsini bitirmiş. Köylüler çekirgeleri kovalayıp bir yerde  toplar ,orada yakarlarmış,çekirgenin yakarken  dumanı çok pis koktuğundan yakma işini burnu duymayanlar yaparmış. Çekirgeler her şeyi yiyip bitirdiği için halk fakir  düşmüş , düğünler için yeni elbise alamamışlar, yiyecek bulamamışlar, düğünler yapılamamış ,

            
YATIR OLAN YERLER
Aslankara’nın olduğu Büyük Erenler, Küçük Erenler,
Telli alanı gibi yerlerde yatır olduğuna inanılır.Bu yerlere   
yağmur duası için gidilir ve yağmur duası yapılır.
 
 
 
KÖYÜMÜZLE İLGİLİ BAZI EFSANELER
Bekilli’den, Üçkuyu’ya bir kişi kız
kaçırıyormuş oğlan ile kız Büyük Erenlerdeki
dedenin mezarı başına gitmişler orada yatmışlar
dedede sizin burada ne işiniz var diyerek bunları
 aşağıya atmış, dereye atılan kız yedi sene
hasta yatmış ve sonra hayatını kaybetmiştir.
Bir gün bir köylüde yine yine Büyük
erenlerdeki tarlasına susam ekiyormuş
ekerken bunun yanına bir dede gelerek
köylüyü ve köylünün öküzlerini dereden
aşağı atmı.ş Bu olaylardan sonra burada
yatır olduğuna inanılmış.
Bir zamanlar iki aşık varmış bunlar
birbirlerini çok seviyorlarmış.Kızı oğlana
vermek istemeyenler,oğlan kızı kaçırır diye
 kızı devamlı olarak saklıyorlarmış.Oğlanda
devamlı olarak arkalarından gidiyormuş.
Oğlan dağlara ,taşlara nereye gittiklerini
 sorduğunda, dağlar ,taşlar nereye gittiklerini söylermiş.
Eskiden ayakkabı olmadığından
oğlanın gelmesini istemedikleri için
Demirbıtırak otunun bıtıraklı olan kısmını
 yollara saçar giderlermiş. Kızı saklayanlar
bir türlü oğlanın elinden kurtulamamışlar.
Oğlandan kurtulmak için oğlanı
bir gün yemeğe davet etmişler.Oğlanın
yiyeceği yemeklere zehir katmışlar.
Oğlanın karşısında da kız otururmuş.
Kız seslenmemiş fakat çehresini eğmiş,
oğlan durumu anlamış yemeği yememiş
ve maniler söylemeye başlamış.
 
Arzum gelir eğriden
Kaşı gözü doğrudan
Neden selam vermiyon
Büyük olmuşsun tanrıdan
   Arzum suya gitmişsin
 Suda güzel görmüşsün
Sen önümdeki kuzu etine
Ağılar katmışsın
   Arzum gelir güldür güldür
     Kutmu giymiş gıldır gıldır
     Nerelerdesin Arzum
     Gelde beni güldür.
 
Ey cengiler cengiler
At oynamaz engeller
Eğil Arzum bir yol öpeyim
Yol burada ayrılır.
 
OĞLANIN ANASI SÖYLÜYOR
 
Akşamına tandırmışım
Kandilimi yandırmışım
Koynumda yatan yiğidi

Gül sinemde emzirmişim
    Akşamını kandır gelin
   Kandilleri yandır gelin
 Koynunda yatan yiğidi
Gel de bana bildir gelin
 
 
ARZU SÖYLÜYOR
 
Akşamını yandırmışım
Kandilimi yandırmışım
Koynumda yatan yiğidi
Sana gelip bildirmişim.


Not:Bu bilgiler Büyüklerden  sohbetlerde aldığım derlemelerdir. Bekilli yöresi el kitabındandır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugun 10 ziyaretçi buradaydılar
TÜM YAZI ,RESİMLER,VİDEOLAR İZİNSİZ ALINAMAZ YAYINLANAMAZ,KOPYALANAMAZ ©2008 2019 - Tüm hakları saklıdır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=