Üçkuyu Mahallesi Bekilli Denizli ▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli - ÇOCUK- DEVLET
1
SLAYT HABER BAŞLIKLARI
33333333333333

4444444444444444444

▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli

ÇOCUK- DEVLET

Avukat  Bekir Çapar'ın kaleminden  Engelliler  Haftası ile ilgili yazısı


ÇOCUK- DEVLET -TARİKAT-

 “Anayasa’nın 2. maddesi; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma

ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”

 Anayasanın 10. maddesi “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,

mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve

erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla

yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler

için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya

sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde

kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

”           Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde

benimsenmiş ve 2 Eylül 1990 da yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin bu sözleşmeyi 14.9.1990 tarihinde imzalayarak, 4058 sayılı yasayla onaylanmasını

uygun bulmuş ve 1995 yılında 22184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle

yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme Anayasa’mıza göre de yasa hükmündedir.
            
            Sözleşmeye göre ; 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Sözleşmede, çocuğun

ayırımcılıktan korunması, yüksek yararının gözetilmesi, haklarının uygulanması için

tüm olanakların kullanılması, ana-babanın yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin

gelişmesine saygı gösterme, yaşam ve gelişmesinin güvence altına alınması, isim

alma ve vatandaşlık edinme hakkına sahip olması, çocuğun kimliğinin korunması,

anne-baba ile birlikte yaşama hakkı, ailenin yeniden birleşmesi, çocukların yasa

dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasının önlenmesi, çocuğun görüşlerini özgürce

ifade edebilmesi, düşünce-vicdan ve din özgürlüğüne saygı gösterilmesi, dernek

kurma ve katılma hakkı, bilgi ve belgelere ulaşma hakkı ve zararlı yayınlardan

korunması, çocuğun yetiştirilmesinde ailenin sorumluluğu ve devletin desteğinin

sağlanması, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, ailesiz çocukların

korunması, evlât edinmede çocuğun yararının gözetilmesi, mülteci çocuklara

özel koruma ve yardım sağlanması, özürlü çocukların onurlu bir yaşam

sürmesi için bakım ve eğitim olanaklarına kavuşturulması, sağlık ve

sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanma, çocuğun yeterli

bir yaşam standardına ulaşmasının sağlanması, çocuğun eğitim hakkı

ve hedeflerinin geliştirilmesi, azınlıklara ve yerli halklara mensup çocukların

kendi kültürlerinden yararlanması ve dinlerinin gereğini yerine getirmesi,

dinlenme-boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılımlarının

sağlanması, çocuk işçilerin çalışma koşullarının ve yaş sınırının

saptanması, çocukların uyuşturucu ve psikotrop maddelerden korunması,

cinsel istismar, fuhuş ve sömürüden korunması, işkence ve özgürlükten

yoksun bırakmanın önlenmesi, silâhlı çatışmalardan korunma ve

yeniden sağlığa kavuşturucu bakımın sağlanması, yargılamaya ilişkin

haklarının korunması, çocuk hakları ile ilgili geçerli ulusal ve uluslar arası

yasalarda yer alan standartlardan daha üstün standarda sahip olanların geçerli

olması ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

            Çocukların istikrarlı sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda yaşayan,

yetişkinlerin yol göstericiliği ve korunması altında bireysel güç ve

yeteneklerini geliştirebilen bireyler olarak topluma kazandırılmaları için bu

ilkelerin yaşama ivedilikle geçirilmesi

            ŞEKLİNDE ÜLKEMİZİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI

SÖZLEŞME, ANAYASA ve BU SÜTUNLARA SIĞMAYACAK SAYIDA

ONLARCA YASA ve MEVZUAT OLMASINA RAĞMEN !

            Bu tablo neyin nesi ?

            Yazılı ve görsel medyaya gerek haber ve gerekse yorum

olarak yakın geçmişe yansıyanlara göz attığımızda;

            Tarih 01.08.2008 Konya - Balcılar (ksb) Kız Kuran kursu

öğrencilerinin kaldığı yurt binası yıkıldı 18 kız çocuğumuz göçük

altında kalarak can verdi.

            Tarih 22.03.2016 Karaman (KAİMDER) Anadolu İmam Hatip -

İmam Hatip Lisesi mezunları derneği ile (Ensar Vakfının) işlettiği

öğrenci yurdunda kırkın üzerinde çocuk cinsel istismara uğradı.

Güya bir kerecikten bir şey olmadı. Doğuran anneler ve babalar çocuk

tecavüzcülerinden şikayetçi mi ? değil mi ?

            Tarih 29.11.2016 Adana Aladağ İlçesi tahsil çağında ki talebelere

yardım derneğine ait ilk ve orta öğretim çağındaki çocukların kaldığı

yurtta çıkan yangında 11'i çocuk 12 can cayır cayır yandı.

.........................................................................................................................

 Belki de sizin aklınıza gelen yer ve olaylar var ise yazarsınız diye boş bıraktım.

            SAHİ BU TARİKAT VE CEMAATLER NEDEN HİÇ ENGELLİ

ÇOCUK (TALEBE) YURDU AÇMAZLAR. ?
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugun 10 ziyaretçi buradaydılar
TÜM YAZI ,RESİMLER,VİDEOLAR İZİNSİZ ALINAMAZ YAYINLANAMAZ,KOPYALANAMAZ ©2008 2019 - Tüm hakları saklıdır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=