Üçkuyu Mahallesi Bekilli Denizli ▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli - Üçkuyu Tarihi
1
SLAYT HABER BAŞLIKLARI
33333333333333

4444444444444444444

▄škuyu Mahallesi Bekilli Denizli

Üçkuyu Tarihi

Üçkuyu Köyünün Tarihi
DENİZLİ    İLİ    BEKİLLİ    İLÇESİ

ÜÇKUYU      KÖYÜ'NÜNÜN  TARİHÇESİ
                                  
   
  Üçkuyu köyü’nün bir km batısında   Tunç çağına ait Mandal Höyük vardır. Ayrıca yine köyün güney kıyısında Frikya ,Lidya ,Pers, Helenizm ,Roma Bizans dönemlerinde varlığını sürdürmüş olan Timion(Tymion) şehrine ait kalıntılar vardır.Bu şehir (belkide Köydü)de Bekilli’nin olduğu yerdeki Pepuze ile birlikte Montanizm tarikatını (Hiristiyanlık) benimsemiştir. Üçkuyu köyünde yaşlıların söylediğine göre köyümüz üç Yörük ten kurulmuş aşiretlerdir. Bu zamanla Üçkuyu olarak söylenmeye başlanmış.
 Bir başka inanışa göre de köyün kuruluşunun ÜÇ KUYU’nun etrafında gerçekleşmiş olmasından dolayı, Üçkuyu olmuş ve böyle söylenmeye başlanmış.
Üçkuyu adını almış, bu rivayet doğru olması gerekir.Çünkü Miladı 1530 tarihli Kütahya livasında (haritasında) Üçpınarlar olarak geçmektedir.Köyümüzde önceleri kuyular yoktu kuyular sonradan kazılmış.
 
Bir başka inanışa göre de köyün  kuruluşunun ÜÇ KUYU’nun etrafında gerçekleşmiş olmasından dolayı, Üçkuyu olmuş ve böyle söylenmeye başlanmış. Üçkuyu adını almış, bu rivayet doğru olması gerekir.Çünkü Miladı 1530 tarihli Kütahya livasında  (haritasında) Üçpınarlar olarak geçmektedir.Köyümüzde önceleri kuyular yoktu kuyular sonradan kazılmış.  Köyümüzde çeşme alanında  bir çeşme ,kum alanında bir çeşme , bunlar hala duruyor ve birde Assa boğazının olduğu yerde de bir çeşme varmış yaşlılar öyle diyor .Köyümüzdeki yerleşimin Tunç çağında Mandallar tarafında kurulduğu ve iki pınarında (çeşmenin) o taraflarda olması tesadüf değildir.Daha ilerlerde Yörük mezarları vardır,Kızıldağa giderken.Köyümüz o zamanlarda ormanlık bir yermiş yaşlılardan duyduğuma göre Elembe ormanlıkmış ve evlerin bazılarının buradan örtüldüğünü söylerler.Bu ormanlık alanda  yukarıdaki çeşmeler pınar şeklinde   açıkta aktığından Üçpınarlar olarak adlandırıldı.
 
Eldeki resmi kayıtlara göre 1530 yılındaki Kütahya sancağı arazı tahrir defterinde köyümüzün adı ‘’ÜÇPINARLAR’’ olarak geçmektedir.Herhalde 1530 yıllarından sonra sular azalmaya başladığından dolayı 1623 yılında Çal kazasının  köylerinin  isim değişikliğinde    köyümüzün adı <Üçpınarlar > ismi yerine ‘’ÜÇKUYU’’ olarak geçiyor.
 
1623 yılında Çal kazasının nefer sayımında köyümüzde 4 nefer varmış ,1678 yılında 67 nefer ve1709 yılında 63 nefer varmış ve o zamanki   kayıtlarda köyümüzün adı ÜÇKUYU olarak geçmektedir.(sayfa 234Çal sempozyum bildirileri2006) 
Nefer(er) : Osmanlı ordusunda mülki vazifeleri olan askerlerden olup bir mecidiye (altının beşte biri ) maaşla çalışırlarmış.  Yine 1623,1678, 1709 yıllarında Çal kazası köylerdeki isim değişikliklerinde köyümüzün adı <ÜÇKUYU olarak geçmektedir. (sayfa 237Çal sempozyum bildirileri2006)Köyümüzde   insan yaşamı çok eskilerden beri vardı.
Mandal höyük Tunç devrine aittir.Ayrıca Çağıl Arası denilen yerdeki   Tymion şehride Frikya’lılar zamanında kurulmuştur. Arslankara dediğimiz dağada   yağmur duasına çıkarız. Buraları Bizanslılardan alan Selçuklu Sultanının Arslankara olduğu zannedilmektedir. Burada şehit düştüğü , Arslankara dediğimiz dağa gömüldüğü zannedilmektedir. Arslankara da mezarı vardır ve köylüler olarak yağmur duasına çıkarız. Mezarı başında bir palamut ağacı vardır.

 

 
İSTİKLAL HARBİNDEKİ DURUM

 
 
15Mayıs 1919 Günü ,gece Yunanlılar İzmir’e asker çıkarmışlardır.Sabahleyin haber,Denizli ‘ye ulaşmış Denizli vasıtasıyla ,Çallılar da durumdan öğleye doğru
haberleri olmuş. Haber namazda halka duyurulur. Denizli’de işgale karşı büyük bir miting tertip edilir. 17 Mayıs 19191 Günü Çal’da miting tertip edilir.
 
15 Temmuz 1919 ‘da Çal Kuvay-ı Milliye Teşkilatı kurulur. Reisliğe Ahmet İzzet Efendi getirilir.Üçkuyu’dan Hüseyin Hüsnü Arslankara Çal teşkilatına katılarak ,gönüllü toplayıp eğitip yaptırmaya başlamıştır.Zaman zaman Çal tarafına geçerek birlikte plan yapmıştır.Çal Kuvay-ı Milliye teşkilat Çal’da kurulmasına rağmen ,itilaf devletlerinin aralarındaki anlaşma gereği Çal tarafı İtalyanlara verildiğinden ve İtalyanlar asker çıkarmadığından ,Menderesin yalnız Bekilli tarafı İşgale uğradığından ,mücadeleyi Bekilli ve çevre köyler  için  yapmıştırlar.
 
5Temmuz 1920 tarihinde ,Yunanlılar Çal sınırlarına giren Menderesin kuzey kısmında kalan Üçkuyu ,Medele, Kutlubey ,Deşdemir,Bekilli, Süller ,Şalvan köylerini işgal ederek Çivril’e doğru ilerlemişler.Daha önce Medele’de yunanlılara karşı bir cephe oluşturulmuştu,Medele cephesi   etkisiz olunca ,geri çekilmiş ve Üçkuyu köyünden Hüseyin Hüsnü Arslankara ‘nın komutasındaki kuveetler Bekilli ileÜçkuyu Köyü arasındaki Arslankara Mevki’sinde Yunanlılara karşı koyarlar ama milli kuvvetlerimizin elindeki silahlar dolma tüfek gibi silahlardı ,etkili silahlar olmadığından, Yunanlılarınki ise top ve daha etkili silahlar olduğundan başarısız olunmuş ve geri çekilinmiştir. Böylece Üçkuyu ,Bekilli ve çevre köyleri 5 Temmuz 1920 günü Yunanlılarca işgal edilmiştir.Yunanlılar işgal eder etmez hemen karakollar kurdular.Halkı angarya olarak çalıştırarak  dağ ve tepelerin yamaçlarına istihkamlar yaptırdılar Yaşlılardan öğrendiğime göre bizim köyde de cavur evleri dediğimiz yere de istihkamlar kurmuşlar.Yemek içmek için halkın malını ,koyununu,keçisini sırayla alıp götürmüşler.
 
   Türk ordusu 26 Ağustos 1922 günü başlayan umumi taarruzla   beraber 14.alay Hançalar’dan, 34.Alayda Çal’dan mevzilendikleri yerlerden   taarruza geçtiler. 31 Ağustos 1922’yi 1Eylül 1922’yi bağlayan gece Yunan kuvvetleri Süller ,Bekilli,Deşdemir ,Üçkuyu, Yeşiloba topraklarını terk ederek Uşak istikametine doğru hızlı bir şekilde ilerlemişlerdir.
    Böylece köyümüz 5 Temmuz1920’de uğradığı işgalden 31 Ağustos1922’yi 1 Eylül 1922’ye bağlayan gece Yunanlılardan kurtulmuş oldu.*****
 YARARLANILAN KAYNAKLAR:
 1-Prof.Dr :Tuncer Baykara  enizli Tarihi cilt 1
Prof.Dr :Faruk Sümer : oğuzlar
Haşim Tümer : Uşak tarihi
W.H.BUCKLER, WM.Colder:Monumenta Asiae Minoris Antiqua Vol.IV
******* Denizli il yıllığı
********Selçuklular ve İslamiyet sayfa 57
*(sayfa16) **(sayfa)20 ***sayfa22 ****sayfa 25
*****sayfa47-48-49******sayfa196
DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ TANITIM KİTABI 1998
 
01-03EYLÜL 2006 ÇAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
Prof Dr:Yusuf Halaçoğlu :Osmanlılar’da devlet teşkilatı VE sosyal yapı


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugun 10 ziyaretçi buradaydılar
TÜM YAZI ,RESİMLER,VİDEOLAR İZİNSİZ ALINAMAZ YAYINLANAMAZ,KOPYALANAMAZ ©2008 2019 - Tüm hakları saklıdır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=