DENİZLİ BEKİLLİ Üçkuyu Köyü, Üçkuyu Köyü Bekilli Denizli - YAZILAR
Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat

Üçkuyu Köyü Bekilli Denizli

YAZILAR

Avukat  Bekir Çapar'ın kaleminden  Engelliler  Haftası ile ilgili yazısı


ÇOCUK- DEVLET -tarikat-

 “Anayasa’nın 2. maddesi; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”

 Anayasanın 10. maddesi “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”           Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenmiş ve 2 Eylül 1990 da yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin bu sözleşmeyi 14.9.1990 tarihinde imzalayarak, 4058 sayılı yasayla onaylanmasını uygun bulmuş ve 1995 yılında 22184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme Anayasa’mıza göre de yasa hükmündedir.
            
            Sözleşmeye göre ; 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Sözleşmede, çocuğun ayırımcılıktan korunması, yüksek yararının gözetilmesi, haklarının uygulanması için tüm olanakların kullanılması, ana-babanın yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişmesine saygı gösterme, yaşam ve gelişmesinin güvence altına alınması, isim alma ve vatandaşlık edinme hakkına sahip olması, çocuğun kimliğinin korunması, anne-baba ile birlikte yaşama hakkı, ailenin yeniden birleşmesi, çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasının önlenmesi, çocuğun görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, düşünce-vicdan ve din özgürlüğüne saygı gösterilmesi, dernek kurma ve katılma hakkı, bilgi ve belgelere ulaşma hakkı ve zararlı yayınlardan korunması, çocuğun yetiştirilmesinde ailenin sorumluluğu ve devletin desteğinin sağlanması, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, ailesiz çocukların korunması, evlât edinmede çocuğun yararının gözetilmesi, mülteci çocuklara özel koruma ve yardım sağlanması, özürlü çocukların onurlu bir yaşam sürmesi için bakım ve eğitim olanaklarına kavuşturulması, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanma, çocuğun yeterli bir yaşam standardına ulaşmasının sağlanması, çocuğun eğitim hakkı ve hedeflerinin geliştirilmesi, azınlıklara ve yerli halklara mensup çocukların kendi kültürlerinden yararlanması ve dinlerinin gereğini yerine getirmesi, dinlenme-boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması, çocuk işçilerin çalışma koşullarının ve yaş sınırının saptanması, çocukların uyuşturucu ve psikotrop maddelerden korunması, cinsel istismar, fuhuş ve sömürüden korunması, işkence ve özgürlükten yoksun bırakmanın önlenmesi, silâhlı çatışmalardan korunma ve yeniden sağlığa kavuşturucu bakımın sağlanması, yargılamaya ilişkin haklarının korunması, çocuk hakları ile ilgili geçerli ulusal ve uluslar arası yasalarda yer alan standartlardan daha üstün standarda sahip olanların geçerli olması ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

            Çocukların istikrarlı sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda yaşayan, yetişkinlerin yol göstericiliği ve korunması altında bireysel güç ve yeteneklerini geliştirebilen bireyler olarak topluma kazandırılmaları için bu ilkelerin yaşama ivedilikle geçirilmesi

            ŞEKLİNDE ÜLKEMİZİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞME, ANAYASA ve BU SÜTUNLARA SIĞMAYACAK SAYIDA ONLARCA YASA ve MEVZUAT OLMASINA RAĞMEN !

            Bu tablo neyin nesi ?

            Yazılı ve görsel medyaya gerek haber ve gerekse yorum olarak yakın geçmişe yansıyanlara göz attığımızda;

            Tarih 01.08.2008 Konya - Balcılar (ksb) Kız Kuran kursu öğrencilerinin kaldığı yurt binası yıkıldı 18 kız çocuğumuz göçük altında kalarak can verdi.

            Tarih 22.03.2016 Karaman (KAİMDER) Anadolu İmam Hatip - İmam Hatip Lisesi mezunları derneği ile (Ensar Vakfının) işlettiği öğrenci yurdunda kırkın üzerinde çocuk cinsel istismara uğradı. Güya bir kerecikten bir şey olmadı. Doğuran anneler ve babalar çocuk tecavüzcülerinden şikayetçi mi ? değil mi ?

            Tarih 29.11.2016 Adana Aladağ İlçesi tahsil çağında ki talebelere yardım derneğine ait ilk ve orta öğretim çağındaki çocukların kaldığı yurtta çıkan yangında 11'i çocuk 12 can cayır cayır yandı.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Belki de sizin aklınıza gelen yer ve olaylar var ise yazarsınız diye boş bıraktım.

            SAHİ BU TARİKAT VE CEMAATLER NEDEN HİÇ ENGELLİ ÇOCUK (TALEBE) YURDU AÇMAZLAR. ?
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugun 1 ziyaretçi buradaydılar
TÜM YAZI ,RESİMLER,VİDEOLAR İZİNSİZ ALINAMAZ YAYINLANAMAZ,KOPYALANAMAZ © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Sponsor
....
Üçkuyu köyünün görünümü.  

Daha Büyük Görüntüle         

..................

...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=